Jakub Gołębiewski - autor: Anna Szwaja

Jakub Gołębiewski

JOTGIE Studio Projektowe

tel. 512 353 612
info@jakubgolebiewski.pl

MODERNIZACJA AUTOBUSU SZYNOWEGO

Redesign wnętrza spalinowego autobusu szynowego ATR220 TrenItalia to adaptacja dotychczasowej wersji wnętrza do współczesnych wymogów Technicznych Specyfikacji dla Interoperacyjności (TSI). W tym projekcie autor odpowiedzialny był za wygląd i funkcjonalność wnętrza, oraz nową wersję pulpitu sterowniczego. Projekt powstał w czasie zatrudnienia autora w PESA Bydgoszcz w Dziale Badań i Rozwoju firmy na stanowisku specjalisty ds. wzornictwa przemysłowego.

Bydgoszcz, 2014

 

No Comments

No comments yet

LEAVE A COMMENT